Авторское агентство "ДИПЛОМКА"

Помощь в написании научных работ ученикам, студентам и преподавателям!

Мы работаем честно и открыто, официально зарегистрированы и имеем договор

У нас можно заказать авторскую работу, которую точно примут

Мы работаем для студентов по всей Украине!

Call-center:   Пн - Вс: 09.00 - 20.00

+38-044-247-02-30 Киев

+38-032-290-30-02 Львов

+38-093-955-10-00 Life:)

+38-067-462-05-40 Киевстар

 

 

 

  Гарантии качественного сотрудничества

  Мы официально зарегистрированы и работаем в Украине с 2003 года. Проверить достоверность можно на сайте Министерства Юстиции Украины.

  Мы принимаем оплату на официальный банковский счет.

  Мы имеем собственный каталог работ, исполненных нашими авторами.

  Мы несем юридическую ответственность за качество работ.

  Каждый заказ гарантирован публичным Договором.

  Документы об официальной деятельности компании "DIPLOMKA"

  Наша деятельность регламентируется публичным договором

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Замовник, з однієї сторони і Компанія "ДИПЛОМКА" в особі ФОП КОВАЛЕНКО ГРИГОРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, що діє на підставі ВИПИСКИ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ, з іншої сторони, разом іменовані Сторони і окремо – Сторона, керуються цим договором про надання послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на обговорених умовах, Виконавець зобов’язується за завданням Замовника протягом обговореного строку надавати за плату наступні послуги по допомозі у сфері освіти,  а Замовник зобов’язується оплачувати надані послуги.

1.2. Детальна інформація щодо послуг, які надаються Виконавцем міститься у завданні Замовника, яке надається ним Виконавцеві шляхом електронної пошти.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

— за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому обговорені послуги в строк не пізніше обговореної дати;

— забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в телефонному режимі або згідно із вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати;

— при неможливості в обговорений строк надати послуги, негайно повідомити про це Замовника.

2.2. Виконавець має право:

— отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг;

— отримати за надані послуги оплату в обговорених розмірах і в обговорені строки.

2.3. Замовник зобов’язаний:

— приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом електронної пошти, якщо надані послуги відповідають обговореним умовам, і оплачувати їх в обговорених розмірах і в обговорений строк;

— забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

2.4. Замовник має право:

— відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають обговореним умовам;

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ

3.1. За надання обговорених послуг Замовник виплачує Виконавцю обговорену вартість послуг протягом обговореного періоду на банківський рахунок.

3.2. У разі розірвання Договору по ініціативі Замовника, Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику 70% від суми Замовлення (30% вартості використовується на покриття виробничих витрат).

3.3. У разі розірвання Договору по ініціативі Виконавця, Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику 100% від суми Замовлення.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент передачі коштів від Замовника Виконавцеві та закінчується після здачі роботи Замовником.

 

 Виконавець: ФОП КОВАЛЕНКО ГРИГОРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.

 Замовник: фізична чи юридична особа України.

  Бесплатно оценить работу

  +38-044-247-02-30

  +38-032-290-30-02

:)   +38-093-955-10-00

  +38-067-462-05-40

  Мы всегда на связи 24 / 7

Прием заказов по телефону и через Форму заказа происходит без перерыва и выходных!

Агентство DIPLOMKA - написание авторских студенческих работ на заказ.

Copyright GrigoriyK. © 2003

Call-center:  

 

 

 

 

 

 

  Мы принимаем оплату на официальный банковский счет.

  Мы несем юридическую ответственность за качество работ.

UA RU